Poslanstvo, vizija in osnovne vrednote

Poslanstvo

Negovati, ohranjati in vzpodbujati zavest ljudi za varno in zdravo uporabo zdravilnih rastlin ter izobraževati ljudi v duhu sožitja z naravnimi dobrinami.

Vizija

Postati in ostati vodilno društvo pri ohranjanju, vzgoji in vzpodbujanju uporabe zdravilnih rastlin v Zasavju in osrednji Sloveniji.

Osnovne vrednote

Izobraževanje članov in zainteresiranih skupin prebivalcev.

Zbiranje in ohranjanje dediščine s področja zdravilnih rastlin.

Ohranjanje in vzgoja zdravilnih rastlin.

Razvoj in varovanje naravnih rastišč.